TROYAGÖZ HASTANESİ

Kurum çalışanları/üyeleri ve birinci derece yakınlarını (eş, çocuk, anne, baba) kapsayan protokol, Troyagöz Hastanesi’nde geçerlidir.

İndirim Oranları:

1 Muayene Ücreti %20

2 Cerrahi ve Ayakta Cerrahi Tedavi Hizmetler %20

3 Fluorescein Fundus Anjiyografi (FFA) %20

4 SGK SUT Listesinde Bulunmayan Hizmetler %30

5 Mercekler %10

https://www.troyagoz.com/

444 0 312

Güçlükaya Mah. Kızlarpınarı Cad.Ezine Sok.No: 1 Keçiören/Ankara