1. Yıl Mesajları

Kıymetli TÜİK Mensupları,

Bir gönüllülük hareketi olarak TÜİK ailesine yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik faaliyetler ile kurumsal aidiyetin ve birliktelik duygusunun pekiştirilmesi amacıyla kurmuş olduğumuz TÜİK Mensupları Derneğimiz bir yılı geride bırakmıştır.

Kuruluşunu çok kısa zamanda tamamlayarak büyük bir teveccüh ile gönüllüler toplamayı başaran derneğimiz, her koşulda özveri ve gayretle çalışmalarını sürdürmektedir. Pandemi nedeniyle bölge teşkilatlanmamızı tehir etmek zorunda kalsak da yaptığımız etkinliklerle gönül köprülerini inşa etmek için ciddi çalışmalar yürütmekteyiz. Üyelerimizi istatistiki bir birim olarak görmek yerine her birine özel değer vererek onların sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel olarak desteklenmesi, kurumsal sosyal ve fiziki imkanlarının geliştirilmesi için azimle çalışmaktayız.

Sivil toplum örgütlenmelerinin mihenk taşı olan bayrak yarışında Cenab-ı Mevla hayırlı hizmetler yapmayı, bizleri hayra anahtar olabilmeyi nasip eylesin. Bu gönül birlikteliği hareketimizin güçlendirilmesi için tüm kurum çalışanlarımızı ve emektarlarımızı derneğimize üye olmaya, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye, kurullar aracılığıyla da aktif katkı sunmaya davet ediyorum. Dışarıda durarak eleştirmek yerine içerde olup değiştirmek için gelin bir olalım.

 Sağlıklı ve mutlu günlerde yüz yüze görüşmek dileğiyle…

TÜİK Mensupları Derneği Başkanı

YASİN ALTIN

Kıymetli TÜİK Mensupları,

            “Gelin Biz Olalım” düsturuyla yola çıkan; kısa adı TÜMDER olan TÜİK Mensupları Derneği, Türkiye İstatistik Kurumu’nda çalışmakta olan veya daha önce kıymetli hizmetler sunarak bugünlere gelmemize vesile olan emektarlarımız ile ailelerine yönelik; sağlık başta olmak üzere sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik /bilimsel faaliyet ve projelerin üretilmesi ve uygulanması yoluyla kurumsal aidiyetinin güçlendirilmesini ve birliktelik duygusunun pekiştirilmesi amacıyla şeffaf,  hesap verebilir bir yapıda kurulmuştur.

            Geçtiğimiz yıl Ocak ayı itibarı ile tüzel kişiliğe kavuşan TÜİK Mensupları Derneği, bir ay içerisinde çalışma arkadaşlarımızın yüksek teveccühü ile merkez teşkilatımızda 400’ü aşan üye sayısına ulaşmış ve ilerleyen süreçte Kurumumuzun en büyük sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Salgın öncesi ve sonrasında el ele verilerek gerçekleştirilen; emeklilerimiz ile buluşma, TÜİK Koro, İstatistik Haftası, TÜİK Bitkilerine Can Ver gibi etkinliklerin yanı sıra, doğum günü olan, evlenen ve çocuğu olan arkadaşlarımızın hatırlanması, yakınları vefat eden çalışanlarımızın veya kendisi vefat eden emeklilerimizin ailelerinin zor günlerinde mümkün mertebe yalnız bırakılmaması ve sosyal yardım çalışmaları gibi faaliyetler ile TÜİK çalışanlarının ve Yöneticilerinin Kurumuna ve mesai arkadaşlarına verdiği değerin sanılanın çok ötesine geçtiğine hep birlikte tanıklık ettik.

            TÜMDER’ in kurulmasının sene-i devriyesi vesilesi ile Derneğimizin kuruluş safhasında ve ilerlemesinde desteklerini esirgemeyen başta Kurum Yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın yer aldığı 38 Kurucu Üyemiz ile mevcut ve müstakbel TÜMDER üyelerimize ve elbette değerli emeklilerimize saygı ve hürmetlerimi arz ederim.

Furkan METİN

TÜMDER Kurucu Başkanı

Kıymetli TÜİK çalışanları ve emektarları,

Mensubu olmaktan onur duyduğum Türkiye İstatistik Kurumu’nda aidiyetlik hislerini pekiştirmek, üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sunmak,  kültürel, sanatsal ve akademik ihtiyaçlara cevap vermek için kurulan ve kurucu üyesi olduğum TÜİK Mensupları Derneğimizin özverili çalışmalarla bir yılını dolmuş olduğunu paylaşmanın sevinci içerisindeyim.

İnsan bireysel bir varlık olmaktan öteye, topluma ait ve toplumla hayat bulan bir varlıktır. Bu bağlamda zamanımızın büyük bir bölümüne geçirdiğimiz, iyi ve kötü anlarımızı paylaştığımız çalışma arkadaşlarımızla aynı çatı altında oluğumuz kurumsal yapıyla aidiyet bağlarımızın pekişmesi, kişisel gelişimlerimize katkı sunulması, derneğimizin kuruluş gayesidir. TÜMDER, tüm kurum mensupları için kurulmuş olan bir toplumsal inisiyatif olup, sizlerin katılım ve katkılarıyla faaliyetlerine kuruluş ilkeleri çerçevesinde devam edecektir.

Derneğimizin hayırlı hizmetlere, güzel faaliyetlere azim ve gayretle imza atmasını temenni ediyor, nice yıllara birlik ve beraberlik duygusuyla TÜİK çalışanlarına ve emektarlarına hayırlı olmasını diliyorum.

Selam ve muhabbetlerimi sunarım.

TÜMDER Onursal Kurucu Başkanı

YİNAL YAĞAN