Bu Günün Çalışanı, Yarının Emeklisiyiz

TÜİK Mensupları Derneği olarak, kurumda yıllarca çalışıp emekli olan mesai arkadaşlarımızı unutmuyoruz.Bu sebeple Emekli TÜİK Personeli Faaliyet Programı düzenlemekteyiz.Bu program ile;

 • Emekli olan personele gösterilen hürmete binaen, bugünün çalışanı ancak yarının emeklisi olacak olan personelin öz saygısının arttırılması,
 • Emekli personel ile çalışan personel arasındaki “aile” bağlarının sürdürülmesi,
 • Çalışanların kurumsal aidiyet ve güven duygularının arttırılarak kurumsal kültürünün geliştirilmesi,
 • Emekli olan personele gösterilen hürmete binaen, Milli kültürümüz ile Kurumsal kültürümüz arasındaki bağın güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaçların sağlanması doğrultusunda emeklilerimiz için yapılacak faaliyetler aşağıda sıralanmıştır;

1) TÜİK Emeklilik Töreni

Emekli olacak TÜİK personeline emeklilik töreninin düzenlenmesi. Bu törenler yılın belirli zamanlarında veya TÜİK Emeklilik Günleri içerisinde gerçekleştirilecektir.

 • Personel için bağlı olduğu Üst Amiri (Daire Başkanı, Bölge Müdürü gibi) tarafından emeklilik plaketi sunulması. Taslak plaket yazısı şu şekildedir.
  • “Hizmet süreniz boyunca Türkiye İstatistik Kurumu için yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür eder, emeklilik hayatınızı ailenizle birlikte sağlık ve afiyet içerisinde geçirmenizi dileriz.
   TÜİK Başkanlığı
 • Bu törenlere ait fotoğrafların, Gazete TÜİK’in ilgili aylık sayısında yayımlanması.

  2) TÜİK Emekli Personel Kartları
  TÜİK çalışanlarına emekliye ayrıldıkları zaman mevcut Kurum kimlik kartlarını Kurum’a teslim ederek, talepte bulunmaları durumunda emeklilikleri boyunca Kurum’a giriş-çıkış işlemleri için kullanabilecekleri “TÜİK Emekli Personel Kimlik Kartları” uygulamasının hayata geçirilmesi.

  3) TÜİK Emekli Personel Veri Tabanının Oluşturulması

Emekli olan çalışma arkadaşlarımızın iletişim bilgilerini kendi taraflarınca güncelleyebilecekleri ve böylece sürdürülebilir bir yapının oluşturulması.

 • Kurum internet sayfası “Kullanıcı Profili” uygulaması içerisinde emekli personel için bir veri giriş ekranı geliştirilmesi.
 • İletişim bilgilerinin emekli personelimizin kendi taraflarınca güncellendiği yapı sayesinde, mevcut TÜİK telefon defteri uygulaması içerisinde emekli personelin iletişim bilgilerinin diğer çalışanlar tarafından görülebileceği alt yapının sağlanması.

  4) TÜİK Duyurularının Emekli Personel ile Paylaşılması
 • Vefat ve başsağlığı, Çarşamba Toplantıları, TÜİK Mensupları Derneği, İstatistik Gençlik ve Spor Kulübü faaliyetleri ve kan ihtiyacı gibi Kurum Başkanlığınca uygun bulunan duyuruların e-posta ile paylaşılması,
 • Gazete TÜİK aylık sayılarının e-posta ile paylaşılması,

  5) TÜİK Emeklilik Günleri

Emekli olan değerli TÜİK personeli için, yılda bir kez (25 Nisan Türkiye İstatistik Günü’nden bir gün önce) TÜİK Emekliler Günü düzenlenmesi.

 • Kurum Başkanı veya Kurum Başkan Yardımcısı tarafından yapılan açılış konuşması,
 • Kurum tarihçesi, Eski Başkanlar, geçmişte gerçekleştirilen/gerçekleştirilemeyen çalışmalar ve günün anlam ve önemine istinaden bahsedilecek hususlara dair 15 dakikalık bir sunum yapılması,
 • İkram,
 • Emekli olan Kurum Başkanları, Başkan Yardımcıları, Hukuk Müşavirleri, Bölge Müdürleri, Daire Başkanları veya İstatistik Müşavirleri içerisinden veya Kurum Başkanlığınca uygun görülecek diğer emekli personelin 15’er dakikalık konuşmalar yapmaları.
 • Kapanış.

  6) Tecrübe Paylaşımı Toplantıları
  Emekli olan değerli TÜİK personelinin çalışma hayatı boyunca Kurumumuzu ilgilendiren teknik konularda elde etmiş olduğu iş deneyimlerini mevcut çalışma arkadaşlarımıza aktarabilmeleri maksadı ile “Tecrübe Paylaşımı” toplantılarının düzenlenmesi.
 • Tecrübe Paylaşımı toplantıları ilgili emekli personelin talebi ve Kurum Başkanlığının uygun bulması durumunda Kurum Konferans salonunda düzenlenir.
 • “Tecrübe Toplantıları”, “Çarşamba Toplantıları”‘nın bir alt bileşeni olarak düzenlenir.