Akademik Faaliyetler

TÜİK Mensupları Derneği’nin(TÜMDER) kendisine tayin ettiği hedeflerinden biri de Türkiye İstatistik Kurumu personelinin akademik ve bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği, bilimsel paylaşımların meydana geldiği bir mecra olmaktır. Dernek bu doğrultudaki faaliyetlerini, Akademik Faaliyetler Kurulu aracılığıyla yerine getirmektedir. Kurulun başında yönetim kurulu üyelerinden biri bulunmakta ve Kurulun üyeleri de Dernek mensuplarının talepleri doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu doğrultuda, Derneğin faaliyet alanı, misyon ve vizyonuna uygun olarak bilimsel çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaların akademik ve istatistik yöntemlerle değerlendirilmesi ve raporlanmasına katkıda bulunmak dışarıdan gelen araştırma desteği taleplerini değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna sunmaktan sorumlu olan Akademik Faaliyetler Kurulu aşağıdaki faaliyetlerde bulunmayı planlamaktadır;

 • Kurumumuzda, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar ile işbirliği içerisinde kongre, sempozyum, seminer ve çalıştay etkinlikleri düzenlenmesi için çalışmalar yürütülecek.
  • 1990’lı yıllarda başlayıp, 2009 yılına kadar devam eden, kamu yöneticileri, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencileri ile sivil toplum örgütlerinin katılım sağladığı, İstatistik Haftası’nın yeniden hayata geçirilmesi için gerekli katkı sağlanacak.
  • 2013 yılından bu yana yayın hayatına ara veren İstatistik Dergisi’nin güncellenerek yayın hayatına dönmesi için gerekli çalışmalar yapılacak.

Bunlardan başka, imkan ve şartlar müsaade ettiği ölçüde;

 • Yabancı dilde yayımlanmış kimi eserler, gerekli izinler alındıktan sonra Türkçe’ye çevrilecek ve bunların yayım-basım işleri yürütülecek.
  • İhtiyaç duyulan kimi mesleki konularda dernek mensuplarına yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacak.
  • Kurum genelinde ortak dilin konuşulması ve günün ihtiyaçlarına binaen ortaya çıkan yeni kavramları izah ve yapılacak çalışmalara temel teşkil etmek üzere ansiklopedik bir sözlüğün hazırlanması için gerekli katkı sağlanacak.
  • Kimi konularda Kurum personeline yönelik makale yazımı, slogan üretimi, görsel tasarım vb. yarışmaları düzenlenecek, derece alanlara ödüllerin verilmesi sağlanacak.
  • Medya mensuplarının istatistik okur-yazarlığının artırılması kapsamında eğitim ve sertifika programları organize edilecek.