Biz Kimiz?

TÜİK Mensupları Derneği, Türkiye İstatistik Kurumu’nda görev yapan veya çeşitli şekillerde hizmet vermiş personele ve ailelerine yönelik; sağlık, sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik/bilimsel faaliyet ve projelerin üretilmesi ve uygulanması yoluyla kurumsal aidiyetinin güçlendirilmesini ve birliktelik duygusunun pekiştirilmesi amacıyla şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yapıda kurulmuş tüzel bir kişiliktir.