Stata ile Temel Ekonometri Eğitimleri (4gün)

TÜİK Mensupları Derneği tarafından düzenlenen uygulamalı online ekonometri eğitimlerimiz, 6’şar saatten 4 gün olarak (toplam 24 saat) zoom platformu üzerinden online olmaktadır.  Prof. Dr. Hakkı Ozan ERUYGUR hocamız tarafından verilen eğitimlerimizde katılımcılarımıza dört hafta boyunca tekrar dinleme imkanı ve eğitim süresi boyunca Stata lisans hakkı sağlanmaktadır.

Katılım taleplerinizi ön başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz.

-Kontenjan sınırlıdır-

Eğitim Ön Başvuru Formu:  https://forms.office.com/r/ZrW08cTyRd

1. Gün [Temel Regresyon 1]
-Temel Regresyon Analizi
-Temel Regresyon Analizinde Merkezi Limit Teoremi
-Temel Regresyon Modeli Varsayımları
-Temel Regresyonda Sapmasızlık ve Etkinlik
-Kukla Değişkenler ve Trend
-Yapısal Kırılma Testi (Chow Test)
-CUSUM ve CUSUMQ istatistikleri

2. Gün [Temel Regresyon 2]
-Genelden Özele (LSE Yaklaşımı) ve Özelden Genele Yaklaşımları
-Atlanan Değişken ve/veya Hatalı Model Kalıbı Testi (RESET)
-Uygun Model Kalıbı Testi (Logaritmalı ile doğrusal kalıbın karşılaştırması)
-Yuvalanmamış Modellerin Test Edilmesi: J Test
-Yuvalanmamış Modellerin Test Edilmesi: Kapsayıcı F testi
-Bilgi Kriterlerinin Kullanımı (AIC, SBC, HQ vb)

3. Gün [Temel Regresyon 3]
-Çoklu Doğrusallık
-Değişen Varyans (Saf Durum) ve Testleri
-Değişen Varyans Durumunda GLS Tahmincisi
-Değişen Varyans Durumunda EGLS Tahmincisi
-Otokorelasyon (Saf Durum) ve Testleri
-Otokorelasyon Durumunda GLS Tahmincisi
-Otokorelasyon Durumunda EGLS Tahmincisi

4. Gün [Temel Regresyon 4]
-Atlanan Değişken ve/veya Hatalı Model Kalıbı Durumu ve Sonuçları
-Değişen Varyans (Saf-olmayan Durum)
-Otokorelasyon (Saf-olmayan Durum)
-ARCH Testi
-ARDL Modelleri
-En İyi Modelin Seçimi (Genelden Özele Yaklaşımı)