Online Stata İle Zaman Serisi Analizi Eğitimleri (4gün)

TÜİK Mensupları Derneği tarafından düzenlenen uygulamalı online ekonometri eğitimlerimiz, 6’şar saatten 4 gün olarak (toplam 24 saat) zoom platformu üzerinden online olmaktadır.  Prof. Dr. Hakkı Ozan ERUYGUR hocamız tarafından verilen eğitimlerimizde katılımcılarımıza dört hafta boyunca tekrar dinleme imkanı ve eğitim süresi boyunca Stata lisans hakkı sağlanmaktadır.

Katılım taleplerinizi ön başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz.

-Kontenjan sınırlıdır-

Eğitim Ön Başvuru Formu:  https://forms.office.com/r/ZrW08cTyRd

1. Gün
Birim Kök Kavramı ve Rassal Yürüyüş
Katıksız Rassal Yürüyüş
Sabitli Rassal Yürüyüş
Sabitli ve Trendli Rassal Yürüyüş

2. Gün
Birim kök Testleri
DF/ADF Testi
Phillps & Perron Testi
KPSS Testi
DF-GLS Testi
Yapısal Kırılma Altında Birim Kök Testleri

3. Gün
Eşbütünleşme Kavramı
Hata Düzeltme Modeli (ECM)
Uyarlanma Katsayısı
Engle Granger Eşbütünleşme Testi
Eşbütünleşme Uygulamaları

4. Gün

VAR Modelleri
VAR Modellerinin Tahmini
Etki Tepki Fonksiyonları
Varyans Ayrıştırma
Granger Nedensellik Testi