İLK GENEL KURUL TOPLANTISI

Kıymetli TÜİK Mensupları, 

Pandemiden dolayı yapılamamış olan TÜİK Mensupları Derneği İlk Genel Kurul Toplantısı TÜİK Turkuaz Salonda 02.07.2021 Cuma günü Saat 14:30’da; salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 09.07.2021 Cuma günü aynı yer ve saate aşağıda yer alan gündem ile yapılacaktır.  

Tüm dernek üyelerimizin teşriflerini bekler,

Saygılar sunarız.

TÜİK Mensupları Derneği 

Yönetim Kurulu 


GÜNDEM 

1.Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 

2. Divan Teşekkülü

3.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Konuşması 

4. Faaliyet ve Denetleme Raporlarının Okunup İbra Edilmesi 

5. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun Seçimi 

6. Dilek, Temenniler ve Kapanış